Odśnieżanie dachów

Firma Folga Dach oferuje odśnieżanie dachów
Odśnieżanie dachów wydaje się niewielkim problemem z perspektywy pór roku. Obecnie śnieg spada na niewiele więcej niż dwa miesiące, sumując wszystkie dni zalegania nawet niewielkiej pokrywy śnieżnej. Pamiętać jednak trzeba, że warstwa mokrego lub zlodowaciałego śniegu nawet o grubość kilku centymetrów na powierzchni jednego metra kwadratowego dachu może dla jego konstrukcji stanowić obciążenie kilkunastu kilogramów.  Przy kilkunastu centymetrach obciążenie może sięgać kilkudziesięciu kilogramów na metr kwadratowy. Szczególnie w przypadku starych konstrukcji każdy centymetr grubości pokrywy z mokrego śniegu i lodu na dachu jest poważnym zagrożeniem dla jego wytrzymałości.

Nawisy mokrego śniegu i lodowe sople to niebagatelne zagrożenie

Dotyczy ono zwłaszcza  osób przemieszczających się bezpośrednio pod krawędzią dachu oraz pozostawianego tam mienia ruchomego, na przykład samochodów. Z tego też powodu właściciele zabudowanych posesji oraz zarządcy domów wielorodzinnych zobowiązani są do zadbania o odśnieżone dachy w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Ważne jest zatroszczenie się o to, aby samo odśnieżanie dachów przebiegało w sposób bezpieczny zarówno dla osób i rzeczy przebywających wokół budynku jak i tych, którzy bezpośrednio przeprowadzają prace na dachu. Nie może tego typu robót, które zalicza się do prac na wysokości, a więc takich, w czasie wykonywania których istnieje podwyższone ryzyko wypadku, przeprowadzać osoba przypadkowa.

Odśnieżanie dachów – zasady wykonania zadania

Istnieje cały szereg kryteriów ustalonych w postaci przepisów bhp, które muszą zostać spełnione dla zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oczywiście sposób zabezpieczania pracy zależeć będzie od rodzaju dachu. Inaczej odśnieża się dach dwuspadowy, a inaczej płaski. Działania zabezpieczające dotyczą oznaczenia i wydzielenia określonego terenu wokół dachu oraz systemu zabezpieczenia osobistego osób pracujących na dachu. Każde tego typu zadanie powinno poprzedzać rozeznanie w stanie dachu oraz zalegającej pokrywy śnieżnej. Istotne bywa też przygotowanie planu prac do wykonania, czyli przyjęcie metody odśnieżania, rozdzielenie poszczególnych robót i narzędzi. Najbardziej korzystną formą zrealizowania robót związanych z pozbywaniem się śniegu, nawisów śnieżnych i sopli lodowych jest zatrudnienie specjalistycznej ekipy.  Ważne bywa tu doświadczenie zarówno w pracy na wysokości, jak i samym odśnieżaniu różnych połaci dachowych. Folga Dach to firma, która w swojej ofercie ma nie tylko standardowe usługi dekarskie, ale i specjalistyczne sezonowe, jak odśnieżanie dachów.