Archiwum kategorii: Usługi dekarskie

Usługi dekarskie

Usługi dekarskie świadczone przez naszą firmę kierujemy zarówno do odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych. Dotyczą obsługi kompleksowej układania pokryć dachowych jak i poszczególnych prac specjalistycznych do wykonania na wysokości. Należą do nich deskowanie i papowanie połaci dachowych, montaż okien dachowych i wyłazów kominiarskich, przeróbki elementów dachów, obróbki blacharskie. Dochodzą do tego oczywiście orynnowania budynków, montowanie podbitek dachowych, elementów komunikacji dachowej, płotków śnieżnych i kominów wentylacyjnych. Ułożenie samego pokrycia bywa często najprostszym zadaniem dekarskim całego zlecenia. Wszystko zależy od konstrukcji dachu i wybranego sposobu wykończenia poszczególnych jego elementów.

Kosztorysy robót dekarskich

W związku z tym, że na rynku budowlanym funkcjonuje wiele rozwiązań technologicznych tego samego problemu każde zlecenie jest praktycznie inne, chociaż dach z pozoru może wyglądać podobnie. Z tej też przyczyny nasze kosztorysy zawsze przygotowujemy dwuetapowo. Telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej możemy wstępnie określić koszt naszych robót z uwzględnieniem zleconych do użycia materiałów. Na placu budowy dogadujemy się co do szczegółów, jeśli po oględzinach zauważymy jakieś etapy robót, o których nie było mowy we wstępnej wycenie.

Usługi dekarskie – konserwacje i remonty

Poza obsługą nowych inwestycji podejmujemy się oczywiście również prac konserwatorskich istniejących już dachów i ich elementów. Nic nie jest wieczne, a dach stanowi podstawowe zabezpieczenie wnętrza budynku, znajdującego się tam mienia i oczywiście komfortu życia jego mieszkańców od góry. Nikt nie wyobraża sobie komfortowego codziennego życia z cieknącym dachem i zagrzybionymi ścianami. Aby unikać tego typu zagrożeń należy co jakiś czas dokonywać przeglądu dachu i ewentualnych niezbędnych napraw. W ten sposób wyeliminujemy poważne straty przez nasze zaniedbanie i często zdarzającą się wiarę, że jakoś to będzie. Nawet wypłata ewentualnego ubezpieczenia nie pokryje czasem strat materialnych i niematerialnych będących następstwem niefrasobliwości gospodarzy budynku.

Inne usługi specjalistyczne

Do takich zaliczyć należy świadczoną przez nas usługę, którą nazwaliśmy, stosownie do funkcji POGOTOWIE DACHOWE. Pod numerem telefonu 502 180 777 uzyskacie Państwo zarówno instrukcję postępowania w nagłym przypadku poważnej awarii na dachu, jak i faktyczną fachową pomoc w jej usunięciu.

 

Dekarz Grzegorz Folga

Grzegorz Folga – Dekarz Olsztyn, Zakole 23 poleca solidne usługi dekarskie. Zadzwoń 502 180 777 i zamów bezpłatną wycenę.

Kilka słów o zawodzie dekarza

Dekarz to zawód, który istnieje samodzielnie dopiero od końca dziewiętnastego wieku. Dawniej całością budowy elementu architektonicznego jakim jest dach zajmował się cieśla. Dzisiaj cieśla kończy zwykle swoją pracę na postawieniu kompletnej więźby dachowej. Dekarz natomiast zajmuje się pokryciem dachu i jego naprawami. Montuje też dodatkowe elementy jego wyposażenia, takie jak: rynny i zabezpieczenia rynien, płotki śnieżne, obróbki blacharskie szczytów, kominów dymowych i wentylacyjnych, drabinek kominiarskich, podbitek dachowych, okien dachowych, itp. Pochodzenie nazwy nadanej rzemieślnikowi zajmującemu się pokryciami dachowymi nie jest jednoznaczne. Niektórzy twierdzą, że nazwa ma niemieckie korzenie i pochodzi od niemieckiego Dachdecker (dekarz), a inni uważają, że wzięła się od nazwy dawniej stosowanej formy pokryć dachowych ze słomy okładanej gałęziami, którą nazywano dekiem. Proces układania tego typu pokrycia nazywano dekowaniem. Dziś nie stosuje się już tego typu rozwiązania, chociaż pozostały formy naturalnych pokryć dachowych, które możemy gdzieniegdzie spotkać.

Rodzaje pokryć dachowych

Jedną grupę stanowią pokrycia drewniane, np.: gonty z sosny, modrzewia, jodły lub dębu, wióry z osiki lub dranica z drewna iglastego. Kolejną grupą jest strzecha. Najczęściej wykonuje się ją ze specjalnie przygotowanej słomy lub trzciny. Występują też dachy z kamienia w postaci łupka kamiennego oraz dachy z ziemi wykończone zieloną roślinnością („dachy zielone”). Stosowanie wymienionych pokryć dachowych wynika obecnie najczęściej z dążenia do zachowania tradycji i wykorzystywania naturalnych, często obszarowo występujących surowców. Jednakże najczęściej spotkamy dachy wykonane z tak zwanych materiałów sztucznych, czyli takich, których nie możemy pozyskać bezpośrednio ze środowiska. Do nich należą rożnego typu (w tym kształtu oraz koloru) dachówki ceramiczne i betonowe, blachy dachowe, papy pod różną postacią i z różnym wykończeniem oraz masy bitumiczne.

Dekarz i firma Folga Dach na tle tej krótkiej historii

Nasza firma o budowlanej tradycji rodzinnej jest kontynuacją pracy od trzech pokoleń, dziadek był cieślą, a ojciec i syn są dekarzami. Dalszy ciąg napisze oczywiście życie, bo w naszej rodzinie są też już wnukowie…

FolgaDach Dekarz Olsztyn, Zakole 23 zaprasza