Usługi dekarskie

Usługi dekarskie świadczone przez naszą firmę kierujemy zarówno do odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych. Dotyczą obsługi kompleksowej układania pokryć dachowych jak i poszczególnych prac specjalistycznych do wykonania na wysokości. Należą do nich deskowanie i papowanie połaci dachowych, montaż okien dachowych i wyłazów kominiarskich, przeróbki elementów dachów, obróbki blacharskie. Dochodzą do tego oczywiście orynnowania budynków, montowanie podbitek dachowych, elementów komunikacji dachowej, płotków śnieżnych i kominów wentylacyjnych. Ułożenie samego pokrycia bywa często najprostszym zadaniem dekarskim całego zlecenia. Wszystko zależy od konstrukcji dachu i wybranego sposobu wykończenia poszczególnych jego elementów.

Kosztorysy robót dekarskich

W związku z tym, że na rynku budowlanym funkcjonuje wiele rozwiązań technologicznych tego samego problemu każde zlecenie jest praktycznie inne, chociaż dach z pozoru może wyglądać podobnie. Z tej też przyczyny nasze kosztorysy zawsze przygotowujemy dwuetapowo. Telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej możemy wstępnie określić koszt naszych robót z uwzględnieniem zleconych do użycia materiałów. Na placu budowy dogadujemy się co do szczegółów, jeśli po oględzinach zauważymy jakieś etapy robót, o których nie było mowy we wstępnej wycenie.

Usługi dekarskie – konserwacje i remonty

Poza obsługą nowych inwestycji podejmujemy się oczywiście również prac konserwatorskich istniejących już dachów i ich elementów. Nic nie jest wieczne, a dach stanowi podstawowe zabezpieczenie wnętrza budynku, znajdującego się tam mienia i oczywiście komfortu życia jego mieszkańców od góry. Nikt nie wyobraża sobie komfortowego codziennego życia z cieknącym dachem i zagrzybionymi ścianami. Aby unikać tego typu zagrożeń należy co jakiś czas dokonywać przeglądu dachu i ewentualnych niezbędnych napraw. W ten sposób wyeliminujemy poważne straty przez nasze zaniedbanie i często zdarzającą się wiarę, że jakoś to będzie. Nawet wypłata ewentualnego ubezpieczenia nie pokryje czasem strat materialnych i niematerialnych będących następstwem niefrasobliwości gospodarzy budynku.

Inne usługi specjalistyczne

Do takich zaliczyć należy świadczoną przez nas usługę, którą nazwaliśmy, stosownie do funkcji POGOTOWIE DACHOWE. Pod numerem telefonu 502 180 777 uzyskacie Państwo zarówno instrukcję postępowania w nagłym przypadku poważnej awarii na dachu, jak i faktyczną fachową pomoc w jej usunięciu.

 

Odśnieżanie dachów

Firma Folga Dach oferuje odśnieżanie dachów
Odśnieżanie dachów wydaje się niewielkim problemem z perspektywy pór roku. Obecnie śnieg spada na niewiele więcej niż dwa miesiące, sumując wszystkie dni zalegania nawet niewielkiej pokrywy śnieżnej. Pamiętać jednak trzeba, że warstwa mokrego lub zlodowaciałego śniegu nawet o grubość kilku centymetrów na powierzchni jednego metra kwadratowego dachu może dla jego konstrukcji stanowić obciążenie kilkunastu kilogramów.  Przy kilkunastu centymetrach obciążenie może sięgać kilkudziesięciu kilogramów na metr kwadratowy. Szczególnie w przypadku starych konstrukcji każdy centymetr grubości pokrywy z mokrego śniegu i lodu na dachu jest poważnym zagrożeniem dla jego wytrzymałości.

Nawisy mokrego śniegu i lodowe sople to niebagatelne zagrożenie

Dotyczy ono zwłaszcza  osób przemieszczających się bezpośrednio pod krawędzią dachu oraz pozostawianego tam mienia ruchomego, na przykład samochodów. Z tego też powodu właściciele zabudowanych posesji oraz zarządcy domów wielorodzinnych zobowiązani są do zadbania o odśnieżone dachy w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Ważne jest zatroszczenie się o to, aby samo odśnieżanie dachów przebiegało w sposób bezpieczny zarówno dla osób i rzeczy przebywających wokół budynku jak i tych, którzy bezpośrednio przeprowadzają prace na dachu. Nie może tego typu robót, które zalicza się do prac na wysokości, a więc takich, w czasie wykonywania których istnieje podwyższone ryzyko wypadku, przeprowadzać osoba przypadkowa.

Odśnieżanie dachów – zasady wykonania zadania

Istnieje cały szereg kryteriów ustalonych w postaci przepisów bhp, które muszą zostać spełnione dla zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oczywiście sposób zabezpieczania pracy zależeć będzie od rodzaju dachu. Inaczej odśnieża się dach dwuspadowy, a inaczej płaski. Działania zabezpieczające dotyczą oznaczenia i wydzielenia określonego terenu wokół dachu oraz systemu zabezpieczenia osobistego osób pracujących na dachu. Każde tego typu zadanie powinno poprzedzać rozeznanie w stanie dachu oraz zalegającej pokrywy śnieżnej. Istotne bywa też przygotowanie planu prac do wykonania, czyli przyjęcie metody odśnieżania, rozdzielenie poszczególnych robót i narzędzi. Najbardziej korzystną formą zrealizowania robót związanych z pozbywaniem się śniegu, nawisów śnieżnych i sopli lodowych jest zatrudnienie specjalistycznej ekipy.  Ważne bywa tu doświadczenie zarówno w pracy na wysokości, jak i samym odśnieżaniu różnych połaci dachowych. Folga Dach to firma, która w swojej ofercie ma nie tylko standardowe usługi dekarskie, ale i specjalistyczne sezonowe, jak odśnieżanie dachów.

 

 

 

 

Dekarz Grzegorz Folga

Grzegorz Folga – Dekarz Olsztyn, Zakole 23 poleca solidne usługi dekarskie. Zadzwoń 502 180 777 i zamów bezpłatną wycenę.

Kilka słów o zawodzie dekarza

Dekarz to zawód, który istnieje samodzielnie dopiero od końca dziewiętnastego wieku. Dawniej całością budowy elementu architektonicznego jakim jest dach zajmował się cieśla. Dzisiaj cieśla kończy zwykle swoją pracę na postawieniu kompletnej więźby dachowej. Dekarz natomiast zajmuje się pokryciem dachu i jego naprawami. Montuje też dodatkowe elementy jego wyposażenia, takie jak: rynny i zabezpieczenia rynien, płotki śnieżne, obróbki blacharskie szczytów, kominów dymowych i wentylacyjnych, drabinek kominiarskich, podbitek dachowych, okien dachowych, itp. Pochodzenie nazwy nadanej rzemieślnikowi zajmującemu się pokryciami dachowymi nie jest jednoznaczne. Niektórzy twierdzą, że nazwa ma niemieckie korzenie i pochodzi od niemieckiego Dachdecker (dekarz), a inni uważają, że wzięła się od nazwy dawniej stosowanej formy pokryć dachowych ze słomy okładanej gałęziami, którą nazywano dekiem. Proces układania tego typu pokrycia nazywano dekowaniem. Dziś nie stosuje się już tego typu rozwiązania, chociaż pozostały formy naturalnych pokryć dachowych, które możemy gdzieniegdzie spotkać.

Rodzaje pokryć dachowych

Jedną grupę stanowią pokrycia drewniane, np.: gonty z sosny, modrzewia, jodły lub dębu, wióry z osiki lub dranica z drewna iglastego. Kolejną grupą jest strzecha. Najczęściej wykonuje się ją ze specjalnie przygotowanej słomy lub trzciny. Występują też dachy z kamienia w postaci łupka kamiennego oraz dachy z ziemi wykończone zieloną roślinnością („dachy zielone”). Stosowanie wymienionych pokryć dachowych wynika obecnie najczęściej z dążenia do zachowania tradycji i wykorzystywania naturalnych, często obszarowo występujących surowców. Jednakże najczęściej spotkamy dachy wykonane z tak zwanych materiałów sztucznych, czyli takich, których nie możemy pozyskać bezpośrednio ze środowiska. Do nich należą rożnego typu (w tym kształtu oraz koloru) dachówki ceramiczne i betonowe, blachy dachowe, papy pod różną postacią i z różnym wykończeniem oraz masy bitumiczne.

Dekarz i firma Folga Dach na tle tej krótkiej historii

Nasza firma o budowlanej tradycji rodzinnej jest kontynuacją pracy od trzech pokoleń, dziadek był cieślą, a ojciec i syn są dekarzami. Dalszy ciąg napisze oczywiście życie, bo w naszej rodzinie są też już wnukowie…

FolgaDach Dekarz Olsztyn, Zakole 23 zaprasza

Pogotowie dachowe

Pogotowie dachowe pod numerem 502 180 777 to usługa, w ramach której dokonywana jest naprawa pokryć dachowych w nagłych przypadkach. Do takich należą na pewno: przeciekanie dachu po gwałtownym i obfitym deszczu, zerwanie elementów dachu przez silny poryw wiatru, uszkodzenia dachu przez dużą ilość śniegu po długotrwałych, intensywnych opadach, itp.

Kiedy wezwać pogotowie dachowe?

Los bywa nieprzewidywalny i tym samym różnie nieoczekiwane i niechciane zdarzenia lub sytuacje mogą się nam przytrafić. Do takich z całą pewnością zaliczyć trzeba wszelkiego typu usterki dachu. Nie jest to zbyt przyjemna sytuacja i tym samym koniecznie trzeba ją w możliwie najkrótszym czasie zmienić. Trudno bowiem przebywać dłuższy czas w budynku z zaburzonym komfortem mieszkaniowym oraz ryzykiem pogłębiania się skutków usterki. Samo uszkodzenie lub rozszczelnienie połaci dachu nie jest może aż tak wielkim problemem jak skutki takiej awarii, które nasilają się kiedy aura pogodowa nie dopisuje naszemu szczęściu.

Nawet jeśli nieruchomość jest ubezpieczona od takich wypadków losowych, to komu w smak bywa nieprzewidziany remont. Przecież zabierze nam czas wolny, którego i tak nie mamy zbyt wiele. Stąd też bardzo pomocna Państwu  będzie nasza usługa „pogotowie dachowe”.
Jest to dodatkowa usługa naszej firmy. Celem jest pomoc w możliwie jak najszybszym zreperowaniu dachu w nagłych przypadkach i nie tylko. Za sprawą tego typu nagłej pomocy w naprawdę krótkim czasie możecie mieć Państwo zabezpieczoną szkodę w dachu. Tym samym niemożliwe będzie rozprzestrzenianie się strat na większy obszar budynku. Bezpieczne pozostaną:  stropy, podłogi i ściany pomieszczeń znajdujących poniżej miejsca powstania dachowej awarii. Warto podkreślić, że pogotowie dachowe oprócz naprawy dachu w ekspresowym tempie zajmuje się również uszczelnianiem kominów, reperacją rynien bądź też cyklicznymi przeglądami dachów. Właśnie dlatego naprawdę warto mieć gdzieś pod ręką namiary na pogotowie dachowe, gdyż jest to szalenie przydatna usługa  w nagłym przypadku.

Kilka uwag ogólnych

Przy okazji interwencji pogotowia dachowego możecie Państwo otrzymać również naszą ocenę ogólnego stanu poszczególnych elementów znajdujących się na dachu, czyli w miejscach dla mieszkańców budynku zwykle trudno dostępnych. Nie należy czekać aż coś niespodziewanego wykaże słabe punkty budynku właśnie od tej strony. Co jakiś czas należy dokonywać sprawdzenia stanu poszycia dachowego, obróbek blacharski, szczególnie wokół komina.